صفحه اصلی2020-04-28T04:10:14+00:00
شرکت ارتباط گستر قهرمان

شرکت ارتباط گستر قهرمان

پیشرو در ارائه خدمات و توسعه اقتصاد ورزش 

شرکت ارتباط گستر قهرمان در سال 1389 تحت پوشش صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور و وابسته به وزارت ورزش و جوانان تاسیس گردیده است .که سود حاصل از فعالیت های شرکت ارتباط گستر قهرمان براساس اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور صرف امور حمایتی قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور می شود.

توانمندی ها و فعالیت ها