توانمندی ها2020-05-02T07:11:19+00:00

 

توانمندی ها 

فعالیت ها و توانمندی های شرکت ارتباط گستر قهرمان به چهاردسته کلی تقسیم میشود:

حمایت از طرحهای نوآورانه کسب و کارهای

استارت آپی بخش تندرستی و ورزش

,

نگهداری، بهره برداری و توسعه

اماکن و تاسیسات ورزشی

,

طراحی و اجرای

کمپین های تبلیغاتی

,

برپایی گردهمایی ها و نمایشگاه ها و رویدادهای

مختلف ملی و بین المللی در حوزه ورزش

,