طراحی و اجرای کمپین های تبلیغاتی

/طراحی و اجرای کمپین های تبلیغاتی
طراحی و اجرای کمپین های تبلیغاتی2018-11-04T03:24:15-01:00

———————————————————————————————————————-

کمپين تبليغاتی،مجموعه ای از برنامه های مستقل اما هماهنگ تبليغاتی، رسانه ای،برای پيشبرد اهداف بازاریابی است. در مورد يك محصول،خدمت يا بنگاه اقتصادی در رسانه های مختلف مجازی و غیر مجازی اعم از دیداری شنیداری ، چاپی ومحيطی و… است اغلب با يك محتوی و پیام مشترك اما مضامین گوناگون در دوره زمانی معين و با بودجه مشخص برای نیل به اهداف تعیین شده اجرا می شود.

شرکت ارتباط گستر قهرمان یکی ازمجموعه های با سابقه در حوزه تبلیغات است. تخصص ما تبلیغات ورزشی است. ما تمام دانش متخصصان این حوزه را به خدمت در آورده ایم. تا نیازهای شما به نحو مطلوب پیاده سازی شود. آماده ایم تا راهکارهای تبلیغاتی را بر اساس اهداف شما در قالب کمپینی اختصاصی با روشهای متنوع ، با درنظر گرفتن سیاست سازمان شما اجرا نماییم.

یکی از بخش های تخصصی ما در حوزه تبلیغات و برندینگ ، برند شخصی برای ورزشکاران محبوب کشورمان است. Personal Branding بعنوان راهکار بازاریابی فردی برای ارتقای جایگاه چهره های ملی و بین المللی دررقابت های فردی آنان در جهان بسیار مطرح است. برندسازی برای اشخاص خدمتی نوین است که ما در آن گام نهاده ایم تا در کنار شما شاهد موفقیت های بزرگتان باشیم.