نگهداری، بهره برداری و توسعه اماکن و تاسیسات ورزشی

/نگهداری، بهره برداری و توسعه اماکن و تاسیسات ورزشی
نگهداری، بهره برداری و توسعه اماکن و تاسیسات ورزشی2018-11-04T03:22:50-01:00

—————————————————————————————————————

شرکت ارتباط گستر قهرمان معتقد است که مجموعه های ورزشی به عنوان سازمانهای خدمات محور،بايد اهتمام خويش را در كسب رضايت مشتريان و ارائه خدمات كيفی به كار گيرند. و با بهبود خدمات كيفی اماكن ورزشی، گرايش مردم به فعاليتهای ورزشی افزايش می يابد و این موجب اقبال بيشتر مردم به ورزش و افزايش فعالیت های ورزشی خواهد شد.

 مدیران مجموعه های ورزشی بخوبی میدانند توسعه خدمات ورزشی و ايجاد سود و منفعت به تلاش مداوم بستگی دارد. و نه تنها از لحاظ بازاریابی و ارائه خدمات بهینه و درك اينكه مشتريان ورزشی چه انتظاراتی دارند، بلکه از لحاظ حفظ ابنیه و زیرساخت آن و همچنین توسعه و گسترش آن برای خدمات بهتر و بیشتر، نیازمند راهکارهای تخصصی و برنامه ریزی شده است.

نكته مهم براي آشكار كردن و تنظيم انتظارهای مشتری ورزشی، يك برنامه طراحی شده از سنجش رضايت مشتری به طور دقيق است . مديران واحدهای خدماتی اغلب برای سنجش ميزان برآورده شدن نيازهای مشتريان توسط سازمانها، از معيارها و شاخصهای كيفيت خدمات ورضايتمندی مشتريان استفاده می كنند .

 ازاين رو بسياری از محققان روابط بين اين دو متغير را با عملكرد مطلوب دريافت كنندگان خدمات،مرتبط ساخته اند. ما باور داریم هدف از ارتقای كيفيت خدمات به صفر رساندن شكاف بين انتظارات و ادراكات مشتری و افزايش سطح رضايتمندی است .

افزايش تبلیغات و بازاريابی در صنعت ورزش ازیک سو و مدیریت مصرف بهینه منابع در حفظ اماکن و توسعه زیر ساخت ها از سوی دیگر موجب افزايش شايستگی مديران و پاسخ به موقع و شایسته مجموعه به نيازها، تمايلات و انگيزه های افراد شركت كننده در باشگاه ها و جلب رضايت بيشتر افراد و جذب افراد بيشتر و در نهايت سودآوری آن سازمان ورزشی می شود.

شرکت ارتباط گستر قهرمان آمادگی کامل دارد به پشتوانه نیروهای متخصص و سابقه درخشان خود امور نگهداری و توسعه اماکن ورزشی را به نحوی شایسته و مطابق با الگوهای استاندارد جهانی در اختیار باشگاهها، سازمانها و مراكز ورزشی قرار دهند .

در این مسیر تمام همت خود را بکار میگیرم تا الگوهای تخصصی را با نیاز و شرایط مجموعه شما تطبیق داده و در کنار شما برای رشد و توسعه و نیز ارائه خدمات با کیفیت و به روز جهانی، نقش سازنده ای ایفا نماییم.