تاریخچه2020-05-02T06:20:04+00:00

شرکت ارتباط گستر قهرمان در تاریخ 1389/2/14 تحت شماره 373555 و شناسه ملی 10320235611 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. این شرکت تحت پوشش صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور و وابسته به وزارت ورزش و جوانان می باشد. که سود حاصل از فعالیتهای شرکت ارتباط گستر قهرمان بر اساس اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور صرف امور حمایتی قهرمانان و پیشکسوتان ورزش می شود.

ماموریت شرکت ارتباط گسترقهرمان تا سال 1397حوزه تبلیغات بوده که با نگاه توسعه ای ماموریت ها و وظایف دیگری در حوزه نگهداری، بهره برداری و توسعه اماکن و تاسیسات ورزشی وهمچنین برپایی گردهمایی ها ، نمایشگاه ها و رویدادهای مختلف ملی و بین المللی در حوزه ورزش ونیزبا توجه جدی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشورحمایت ازطرح های نوآورکسب و کارهای فن آورانه (استارتاپی) در حوزه ورزش و تندرستی نیزازامورمحوله و ماموریت های شرکت ارتباط گسترقهرمان گردید.که در این راستا تغییراتی نیز در اساسنامه شرکت اعمال شده است.

امید است با بهره گیری ازنیروهای متخصص و با تجربه و همت مدیران مجموعه خدمات قابل توجه ای به حوزه تندرستی و سلامت ورزش و نیز اقتصاد ورزش صورت گیرد.

                                                                                                                                                                                                             انشا ا…

شرکت ارتباط گستر قهرمان