معرفی اعضای هیات مدیره

///معرفی اعضای هیات مدیره
معرفی اعضای هیات مدیره2020-05-02T06:18:41+00:00
مدیرعامل و عضو هیت مدیره

—————————–

محمدرضا حدادی

مدیرعامل و نائب رييس هيات مديره

—————————–

حسن کرباسی

رئیس هیات مدیره


محمد صیاد

عضو هیات مدیره